فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني

سنجش ميزان پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني از ابعاد مختلف (پرخاشگری کلامی - تهاجمی، پرخاشگري فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگري رابطه ای و خشم تکانشی)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کانرز معلمان (اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان)

تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعال توسط معلمان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک

سنجش میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و وسوسه مصرف

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هراس اجتماعی ليبووتيز

سنجش ويژگي‌ها و ميزان شدت اختلال پانيك

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی

سنجش میزان مهارت ارتبطی بین فردی در افراد مختلف

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس نشخوار ذهني- تامل

مواد وارونه: 2، 4، 10، 11، 16، 17، 19، 24 زير مقياس نشخوار ذهني: 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23.....

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس مهار افراطي- خصومت (O – H)

مگارگي و همکاران (1976) ضريب همساني دروني( كودر- ريچاردسون 21) را در مقیاس O-H در گروهي مركب از مجرمان و دانشجويان 56/0 گزارش کردند. ضريب هاي همساني دروني(آلفا) در نمونة هنجاري MMPI-2 در مردان و زنان به ترتيب 34/0 و 24/0 بود (بوچر و همكاران، 1989، ب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس رضامندي زناشويي اسلامي

ارزیابی عوامل دهگانه رضایت زناشویی اسلامی (ارتباط کلامی، پایبندی های مذهبی،‌حل تعارض، مدیریت مالی، روابط جنسی، فعالیت های اوقات فراغت، مسائل شخصیتی، فرزندان و فرزندپروری، نقش زن و مرد، صله ارحام)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس خودشناسی انسجامی

نمره گذاری مقياس خودشناسی انسجامی: مواد وارونه: 1-2-4-5-7-8-10-11-12

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی