لیست فایل ها - صفحه 2

مقياس چندبعدي اضطراب كودكان

براي ارزيابي نشانه هاي اضطراب در گروههاي سني 8 تا 19 سال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)

این پرسشنامه دارای 10 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان افسردگی پس از زایمان است. شیوه پاسخ دهی آن بر اساس یک طیف چهار گزینه ای بوده است........

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نگرشهای مربوط به عشق

نمره ای که فرد در هر خرده مقیاس بدست می آورد، بیانگر میزان نگرشی است که نسبت به آن خرده مقیاس دارد. نمره بالا گرایش بالا در خرده مقیاس مربوطه ونمره پایین گرایش اندک را به آن نشان می دهد (پاتو،1381 ؛نتو و همکاران،2000).........

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس کنار آمدن با خود

طرز تفکر در رابطه کنار آمدن با خود

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم تجديد نطر شده مقياس سازگاري زناشويي(RDAS)

ابزاري مناسب براي ارزيابي کيفيت روابط زناشويي

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی افراد (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس انتظارات در موردپیامد مصرف الکل (AOES)

اندازه گیری پی آمدهای مورد انتظار مصرف الکل

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS)

سنجش تغییرات خلقی ، بویژه حالات اضطراب و افسردگی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس اضطراب کتل

تنش ، تحریک پذیری ، فقدان اعتماد به خود ، اجتناب از قبول خطر، لرزش و علائم روان – تنی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی